Przeskocz do treści
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Formularz wyceny Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Produkt

Wybierz interesujący Cie produkt lub usułgę, w polu wyboru określ ilość sztuk. W polu szczegóły podaj model urządzenia lub szczegółowe informacje.

Pliki

Dołącz pliki do swojego zapytania. Możesz załączyć pliki w formatach jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, oraz docx. Maksymalna waga pliku to 10MB.

Dane kontaktowe

Wypełnij Twoje dane kontaktowe. Pola oznaczone * są wymagane.

Masz dodatkowe pytania?

(+48) 888 800 910

Zadzwoń do nas

Progrupa technologie to
4Laboratoria29UsługISO9001:2015
19
Lat
doświadczenia

Sprawdzone rozwiązania

Optymalizacja wydajności pomiarowych

Do laboratorium wzorcującego przekazywane są urządzenia pomiarowe, które stosuje się w celu wykonywania pomiarów mających wpływ na zdrowie i życie. O konieczności przeprowadzania regularnego wzorcowania traktują wybrane przepisy prawa, normy i systemy zarządzania jakością. Do grupy przyrządów, które należy poddawać okresowemu wzorcowaniu, należą wszelkie urządzenia kontrolujące i monitorujące procesy związane z zachowaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności, a także odpowiedniego poziomu ciśnienia i wartości elektrycznych.

Progrupa technologie to

4 Laboratoria

29 Usług

O wzorcowaniu

JAK CZĘSTO
WZORCOWAĆ URZĄDZENIA

Wzorcowanie ma na celu weryfikację badanego urządzenia pod względem jego parametrów metrologicznych w odniesieniu do specyfikacji technicznej producenta oraz wymagań jakie się przed nim stawia w procesie kontroli.

Odpowiedzialność za regularne przeprowadzanie kalibracji spoczywa na ich użytkownikach. Zgodnie z wymaganiami normy 17025 na wyraźną prośbę klienta możemy umieścić taki zapis w świadectwie wzorcowania, gdyż to użytkownik dysponuje wiedzą na temat warunków krytyczności danego urządzenia pomiarowego.

JAK CZĘSTO WZORCOWAĆ URZĄDZENIA

Każdy przyrząd pomiarowy powinien mieć wystawione świadectwo wzorcowania celem ustalenia tych zależności i określenia jego przydatności do stawianego przed nim celu. Jednakże żadne świadectwo nie jest wystawiane dożywotnio, gdyż nie ma możliwości zagwarantowania prawidłowych pomiarów w czasie. W związku z tym każde urządzenie pomiarowe, powinno mieć zaplanowane czasookresy ponownej kontroli metrologicznej. Jej potwierdzeniem jest wystawienie świadectwa wzorcowania.

Należy dokonać analizy dokładności danego urządzenia pod względem jego specyfikacji długookresowej oraz krytyczności w kontroli przebiegu procesu którego mierzy.

Zwyczajowo jeżeli nie jest to podane w przepisach oraz normach przyjmuje się że urządzenia, które mają istotny wpływ na przebieg badanego procesu należy wzorcować ponownie raz do roku lub częściej. W innych przypadkach zawsze to użytkownik decyduje o czasookresie ponownego wzorcowania.

ProGrupa Technologie służy swoją wiedzą, doświadczeniem i chęcią pomocy w ustaleniu ponownych okresów wzorcowania. Jeżeli nie dysponujesz wiedzą na temat częstotliwości ponownych wzorcowań na podstawie rozmowy i analizy ryzyka nasz zespół określi ten czas.

Korzyści

Czym jest Świadectwo wzorcowania

Jest to oficjalny dokument, który poświadcza, że wzorcowane urządzenie pomiarowe spełnia wymagania metrologiczne. Świadectwo wzorcowania umożliwia zachowanie spójności pomiarowej Twoich urządzeń.

 • dzięki weryfikacji sprawności przyrządów pomiarowych, zyskujesz pewność, że Twoje urządzenia dokonują prawidłowych pomiarów
 • masz gwarancje bezbłędności wykonywanych pomiarów, co przekłada się na bezpieczeństwo realizowanych przez Ciebie świadczeń
 • dbasz o wysoką jakość Twoich usług, korzystając z urządzeń działających zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Nasza aparatura

Wśród przyrządów kontrolnych używanych do przeprowadzenia procesu kalibracji używamy aparatury charakteryzującą się wysoką dokładnością, powtarzalnością i precyzją pomiarową. Podobna aparatura jest również wykorzystywana w niektórych Okręgowych Urzędach Miar. Dzięki temu również i my zapewniamy gwarancję dokładności pomiarowej wzorcowanych urządzeń. Dysponujemy aparaturą od czołowych producentów specjalistycznego sprzętu. Wśród naszych dostawców znajdują się m.in.:
Ametek
Beamex
Binder
Czaki
GW Instek
Inmel
Kanomax
Keller
Keysight
MadgeTech
Metrel
Pol-Eko
Presys
Rotronic
Testo
Topas
Sonel
Transmille

Nasz proces wzorcowania

 1. 1

  Przyjęcie
  sprzętu

  Klient otrzymuje dokumentację z informacją o przyjęciu urządzenia.

 2. 2

  Aklimatyzacja urządzenia

  Przyrząd pomiarowy przechodzi przez aklimatyzacje w laboratorium.

 3. 3

  Wzorcowanie przyrządu

  Proces może trwać od kilku godzin do maksymalnie 3 dni roboczych.

 4. 4

  Świadectwo wzorcowania

  Wydawane na podstawie protokołu wzorcowania wraz z urządzeniem pomiarowym.

Nasz ekspert

Adam Putowski

Personel laboratoriów ProGrupa Technologie to zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców. Kieruje nim dyplomowany specjalista mgr inż. Adam Putowski, absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 17 lat związany z metrologią elektryczną i systemami pomiarowymi. Jego kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium i serwisu pomiarowego, przekłada się na efektywne prowadzenie trzech laboratoriów pomiarowych ProGrupa Technologie. Odbyte w Polskim Centrum Badań i Akredytacji liczne szkolenia z zakresu funkcjonowania laboratorium w środowisku normy ISO 17025, przekładają się na rzetelność i miarodajność laboratoriów, a nasze wyniki pomiarowe wykazane na świadectwach pomiarowych są mierzone i obliczane z najwyższą starannością.

Adam Putowski

ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

Na skróty

Dowiedz się więcej

Na czym polega proces kalibracji przyrządów pomiarowych — wzorcowanie urządzeń w laboratoriach ProGrupa Technologie

 

Wykonanie wzorcowania urządzeń umożliwia zachowanie dokładności i spójności pomiarów, które są przeprowadzane przez dany przyrząd. Posiadanie świadectwa wzorcowania oznacza, że używane urządzenia pomiarowe działają zgodnie z wymogami stawianymi przez wybrane przepisy prawa, normy i systemy zarządzania jakością. Decydując się na kalibracje Twoich przyrządów pomiarowych, wybierz jedno z trzech laboratoriów wzorcujących ProGrupa Technologie.

Wzorcowanie urządzenia pomiarowego - jak przeprowadza się kalibracje?

 

Procesowi kalibracji są poddawane przede wszystkim urządzenia przeznaczone do kontroli i monitoringu procesów. Ich prawidłowe działanie ma zapewnić odpowiedni poziom temperatury, wilgotności, ciśnienia, czy wartości elektrycznych. Kiedy urządzenie jest przekazywane do laboratoriów wzorcujących ProGrupa Technologie, w pierwszej kolejności nasi inżynierowie sprawdzają je i odpowiednio oznaczają. Następnie klient otrzymuje dokumenty, w których zostaje zamieszczona informacja o przyjęciu danego urządzenia do wykonania kalibracji.

Aklimatyzacja urządzenia pomiarowego przed wzorcowaniem

Bez względu na to, do jakiego laboratorium trafia dane urządzenie, musi ono najpierw przejść przez aklimatyzacje z panującymi warunkami temperaturowymi i ciśnieniowymi. Kiedy temperatura samego urządzenia osiąga poziom temperatury panującej w pomieszczeniu, gdzie jest ono przechowywane - możemy rozpoczynać działania w związku z przeprowadzeniem jego kalibracji.

Etap wzorcowania przyrządu pomiarowego

Kalibrowanie urządzenia może trwać od kilku godzin do 3 dni. Czas trwania tego procesu jest przede wszystkim zależny od ilości i typu posiadanych przez przyrząd pomiarowy funkcji.

Samo wzorcowanie polega na:
- symulowaniu wartości wzorcowych, które są ustawiane na kalibratorze,
- odczytywaniu wartości, które będą pojawiały się podczas badania na wybranym mierniku,
- analizie otrzymywanych wyników, gdzie analiza ta dotyczy wartości granicznych dotyczących wybranej funkcji,
- analizie błędów pomiarowych.

Gdy badane urządzenie spełnia wymogi pomiarowe, laboratorium na podstawie protokołów z wykonywanego badania wystawia dokument świadectwa wzorcowania. Klient otrzymuje je wraz ze swoim urządzeniem pomiarowym. Dodatkowo tworzone jest zestawienie, które zawiera ewentualne niepewności pomiarowe dokonywane przez dane urządzenie.