Przeskocz do treści

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ProGrupa Technologie Sp. z o.o względem klienta, zostały określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Reklamacji podlegają wzorcowane urządzenia, których proces wzorcowania odbył się w niewłaściwych punktach pomiarowych, a także wystawione świadectwa wzorcowania z błędami. 

3. Reklamacje można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

4. Każdorazowo po zgłoszonej reklamacji ProGrupa Technologie Sp. z o.o. udzieli decyzji co do zasadności i sposobu likwidacji reklamacji.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie urządzenia pomiarowego do siedziby ProGrupa Technologie Sp. z o.o, klient zostanie poproszony przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o dostarczenie urządzenia pomiarowego na koszt ProGrupa Technologie Sp. z o.o na adres ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj urządzenia lub sposób jego zamontowania dostarczenie urządzenia  przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient zostanie poproszony o udostępnienie  ProGrupa Technologie Sp. z o.o urządzenia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym urządzenie  się znajduje.

6.Prośba o dostarczenie urządzenia pomiarowego nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się ProGrupa Technologie Sp. z o.o  do reklamacji.