Przeskocz do treści
ProTech Cloud

ProTech Cloud Funkcjonalność systemu

PROTECH CLOUDZAPYTANIE O OFERTĘDEMO SYSTEMU

Poznaj bliżej system monitorujący ProTech Cloud. Wypełnij poniższe dane, by przybliżyć nam specyfikację Twojej działalności. Pozwoli nam to na Przygotowanie dla Ciebie dedykowanej prezentacji możliwości systemu ProTech Cloud.

Szczegóły

Ilość monitorowanych obiektów
Monitorowana powierzchni
Ilość obsługiwanych czujników
Typ monitorowanych obiektów (np. hurtownia, szpital, flota)

Wiadomość

Dane kontaktowe

Wypełnij dane kontaktowe. Pola oznaczone * są wymagane.

Masz dodatkowe pytania?

(+48) 888 800 910

Zadzwoń do nas

Progrupa technologie to
4Laboratoria29UsługISO9001:2015

System kontroli temperatury i wilgotności

ProTech Cloud to profesjonalny system monitoringu temperatury i wilgotności. Składa się z dedykowanego oprogramowania w chmurze i bezprzewodowych lub przewodowych czujników pomiarowych.

Zdalnie monitoruj i zarządzaj rejestratorami w różnych lokalizacjach Twojej firmy. Korzystaj z automatycznych raportów tabelarycznych i wykresów, by przeglądać i analizować dane pomiarowe.

 1. Rozwiązanie chmurowe

 2. Bezpieczne szyfrowanie

 3. Automatyczne raporty

 4. Powiadomienia e-mail, SMS

 5. Zgodność z GAMP 5

Funkcjonalność systemu ProTech Cloud

Kontrola i rejestracja poziomu temperatury i wilgotności nigdy wcześniej nie były tak proste! Intuicyjny interfejs systemu ProTech Cloud pozwoli Ci zarządzać czujnikami z różnych lokalizacji, definiować progi alarmowe z natychmiastowymi powiadomieniami (SMS, e-mail), przechowywać zarejestrowane dane, nadawać różne poziomy uprawnień użytkownikom z Twojej firmy. System jest łatwo skalowalny, obsługuje od jednego do tysięcy urządzeń pomiarowych w wielu lokalizacjach.

Pulpit nawigacyjny

Ekran początkowy systemu monitoringu temperatury i wilgotności widoczny po zalogowaniu. Samodzielnie konfigurujesz zestawienie prezentowanych tutaj danych. Możesz śledzić ilość występujących alarmów, czy bieżące pomiary z czujników używanych we wszystkich Twoich lokalizacjach.

Alarmy

Bezpośredni dostęp do przejrzystej listy wszystkich alarmów z poziomu pulpitu. Zyskujesz tu wiedzę o typie alarmu, poziomie przekroczeń, czasie rozpoczęcia/zakończenia i długości trwania. Każdy alarm można uzupełnić własnym komentarzem. Wykres liniowy pozwala śledzić pomiary poziomu temperatury i wilgotności przeprowadzane przez wybrane przez Ciebie czujniki, określone jako "ulubione".

Wszystkie lokalizacje

Pulpit pozwala na podgląd danych zbieranych przez czujniki z wielu lokalizacji. Tutaj możesz kontrolować poziom baterii czujników, jakość wysyłanych przez nie sygnałów i ilość generowanych alarmów w konkretnej lokalizacji. Funkcja ta jest szczególnie wygodna w przypadku konieczności instalacji rejestratorów w różnych pomieszczeniach, budynkach czy oddziałach firmy.

POMIARy W CZASIE RZECZYWISTYM

Dostęp do podglądu bieżących danych pomiarowych z czujników rejestrujących. System posiada widok, który dostarcza informacji o aktualnym poziomie temperatury i wilgotności. Podgląd pozwala również sprawdzić stan baterii wybranych czujników oraz siłę sygnału.

ALARMY W CZASIE RZECZYWISTYM

Funkcja podglądu pomiarów zawiera również wizualne informacje o aktualnie występujących w systemie alarmach. Kolorem czerwonym są zaznaczane alarmy zdefiniowane przez użytkownika jako alerty o wysokim priorytecie. Natomiast kolor żółty to alarmy o niskim priorytecie.

Predefiniowane reguły

Definiowanie reguł alarmowych dla dowolnej liczby czujników. Określanie warunków występowania i typów alertów. Alarm może dotyczyć poziomu temperatury i wilgotności (wskazanego jako niska bądź wysoka wartość progowa), stanu baterii czy jakości sygnału czujnika. Nadawanie priorytetów niskich lub wysokich dla wybranych reguł alarmowych. Ustawianie wymogu akceptacji dla wybranych alertów.

Odbiorcy alarmów

Zdefiniuj odbiorców alarmów i powiadomień alarmowych z wybranych czujników pomiarowych. System powiadamia użytkownika o wystąpieniu alarmu oraz o jego ustąpieniu. Powiadomienia wysyłane są w formie wiadomości SMS i e-mail.

Akceptacja alarmów

Jeżeli w regułach alarmowych wybierzesz funkcję "Wymagana akceptacja" system będzie wymuszał na użytkowniku zatwierdzenie takiego alarmu. Możesz przypisać kilka osób do akceptacji jednego alertu z wybranego czujnika. Akceptacja alarmu oznacza również szczegółowy opis zdarzenia krytycznego.

Rejestratory danych

System ProTech Cloud pobiera dane pomiarowe, takie jak wartość temperatury i wilgotności za pomocą bezprzewodowych, wzorcowanych rejestratorów. To proste w konfiguracji czujniki pomiarowe o dużym zasięgu, wyposażone w baterie o długiej żywotności. Wskaż rejestratory, których pomiary chcesz na bieżąco śledzić i dodaj je do "ulubionych".

Zapisy pomiarów

Wszystkie pomiary z czujników rejestrujących poziom temperatury i wilgotnością są zapisywane na bieżąco w systemie ProTech Cloud. Pozostają dostępne dla użytkownika 24 / 7. System archiwizuje dane do 5 lat wstecz.

Lokalizacja czujników

Zarządzanie czujnikami pomiarowymi w wielu lokalizacjach (różne pomieszczenia, budynki, czy oddziały firmy). Wgraj do systemu plik z planem lub mapą pomieszczeń. Korzystaj z możliwości zbudowania struktury do 3 poziomów zagnieżdżeń. Podziel czujniki na grupy, a graficzny podgląd planu lub mapy w systemie pozwali sprawdzać dokładną lokalizacje każdego z Twoich czujników.

Lista pomiarów

Dostęp do przejrzystej listy pomiarów. Przeglądanie bieżących odczytów w czasie rzeczywistym, analiza danych pomiarowych z wybranego okresu czasu, lokalizacji i czujników.

Definiowanie pomiarów

Możliwość indywidualnego definiowania interwałów czasowych w rejestracji danych pomiarowych dla każdego z posiadanych czujników

Prezentacja pomiarów

Pomiary przedstawiane w postaci czytelnych tabel i wykresów liniowych, obrazują zarejestrowane dane z wybranych czujników. Eksport raportów pomiarowych w formatach PDF, CSV i XLS.

Definiowana struktura

System monitorujący ProTech Cloud pozwala zbudować strukturę lokalizacji do 3 poziomów zagnieżdżeń z czytelnym podziałem czujników na grupy. Definiowanie struktury lokalizacji z rejestratorami i tworzenie listy lokalizacji z uwzględnieniem potrzeb Twojej firmy. Do jednej lokalizacji można przypisać kilku użytkowników.

Plany pomieszczeń

Wgraj w system plik z planem pomieszczeń lub mapę obiektu. Dzięki tej funkcjonalności zachowasz kontrolę nad rozmieszczeniem czujników pomiarowych, stanem ich baterii czy jakością sygnałów.

Filtrowanie lokalizacji

Filtrowanie czujników pomiarowych według przypisanych im lokalizacji. Możliwość zamieszczenia wielu rejestratorów w jednym pomieszczeniu. Weryfikacja pomiarów z wybranych czujników i lokalizacji.

Lista raportów

Przejrzysta forma listy z wszystkimi raportami pomiarowymi. Kliknij w wybrany raport. Sprawdź ilość pomiarów i alarmów wraz z czasem i datami ich występowania.

Definiowane zakresy

Opcja filtrowania danych z wybranego czujnika z dowolnej lokalizacji w określonym czasie (np. ostatnia godzina, ostatnie 24h, ostatnie 7 dni, itd.) z możliwością wyświetlenia progów dla przypisanych reguł alarmowych. Prezentacja wybranych danych jest dostępna w formie czytelnych wykresów i danych tabelarycznych.

Archiwizacja raportów

Raporty pomiarowe wykonane przez system monitorujący ProTech Cloud są bezpiecznie przechowywane i archiwizowane. W każdej chwili możesz sięgnąć do historycznych pomiarów nawet do 5 lat wstecz.

Dziennik programu

Pełna kontrola systemu rejestrującego i działań podejmowanych przez jego użytkowników. Zawiera zapisy o każdej operacji krytycznej dla bezpieczeństwa całego systemu. Automatycznie zapisuje czas, typ zdarzenia i osobę realizującą konkretne operacje. Zachowuje zapis przed i po przy edycji.

Śledzenie zmian

Możliwość śledzenia przeprowadzanych w systemie monitorującym ProTech Cloud zmian i operacji, takich jak definiowanie progów i reguł alarmowych, konfiguracja czujników, określanie poziomu alarmów przez użytkowników systemu.

Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności

Przeglądaj i analizuj Twoje dane pomiarowe w wybranym zakresie czasu. Porównuj raporty z wielu czujników pomiarowych z różnych lokalizacji. Archiwizuj i weryfikuj historię pomiarów oraz alarmów nawet do 5 lat wstecz. Korzystaj z czytelnych tabel i wykresów. Eksportuj Twoje raporty pomiarowe w formatach PDF, CSV i XLS.

Powiadomienia SMS

Powiadomienia alarmowe SMS wysyłane nie tylko przy przekroczeniu progu alarmowego, ale również przy zbliżaniu się wartości granicznych, złej jakości sygnału, czy słabej baterii czujników.

Ustawianie alarmów

Samodzielnie określ reguły alarmowe dla krytycznych wartości temperatury i wilgotności. Otrzymuj alerty za każdym razem, gdy parametry przekroczą niepożądaną wartość.

Powiadomienia e-mail

Natychmiastowe powiadomienia o alertach wysyłane również na wskazany adres e-mail. Powiadomienia mogą być kierowane do wielu odbiorców w zależności od przypisanej roli użytkownika.

System alarmów

Monitoruj poziom temperatury i wilgotności z pomocą jednego lub większej liczby czujników. Ustaw osobny próg alarmowy dla każdego z urządzeń rozmieszczonych w dowolnej lokalizacji.

Raporty

Raporty automatyczne

To raporty pomiarowe generowane przez system monitoringu temperatury i wilgotności z określonym interwałem (godzina, dzień, tydzień, miesiąc). Zawierają wszystkie niezbędne informacje o czujniku z wybranego okresu i lokalizacji ( tj. aktualne ustawienia, przypisane alarmy, wykres i tabele z danymi, listę zdarzeń, które wystąpiły, osoby akceptujące alarmy itp.).

Raporty na żądanie

To raporty, które możesz stworzyć w każdej chwili, kiedy tylko ich potrzebujesz. W dowolnym momencie eksportujesz z systemu precyzyjny raport pomiarowy w postaci czytelnych tabel i wykresów. Raporty są dostępne w formatach PDF, CSV i XLS.

Akceptacja raportów

Każdy wygenerowany raport pomiarowy wymaga akceptacji i podpisania ze strony użytkownika. Pozwala to na pełną kontrolę występujących zdarzeń i przechowywanych danych. Wszystkie raporty są archiwizowane, dostęp do danych jest zachowany do 5 lat wstecz.

Raporty online

Stały i szybki dostęp do raportów pomiarowych z dowolnego miejsca o każdej porze. Rozwiązanie w postaci raportów online pozwala zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.

Format PDF,CSV,XLS

Możliwość samodzielnego eksportu raportów pomiarowych w formacie PDF, CSV i XLS, pozwala na dodatkowe zabezpieczenie dokumentów hasłem. To uniwersalne i powszechne formaty plików, które można odczytać na każdym urządzeniu.

Wizualizacja danych

Przejrzysta prezentacja danych pomiarowych w raportach w formie wykresów i danych tabelarycznych. Możliwość szybkiej analizy i śledzenia trendów na osi czasu.

Zapis w chmurze

Wszystkie zarejestrowane pomiary są przechowywane w chmurze hostowanej na serwerach AWS (Amazon Web Services) na terenie Unii Europejskiej. Archiwizacja raportów pomiarowych obejmuje czas nawet do 5 lat wstecz.

Szyfrowanie danych

Prywatność i integralność danych, dzięki szyfrowanej transmisji. Zabezpieczenie uniemożliwia modyfikację i przechwycenie danych przez osoby niepowołane.

Backup danych

Możliwość stworzenia trzech poziomów backup'u danych. Obejmuje on stałe przechowywanie danych na serwerze produkcyjnym oraz na serwerze kopii zapasowej. Na życzenie klienta istnieje możliwość przesyłania danych na serwer klienta (FTP), dodatkowo dostęp do wygenerowanych raportów jest możliwy na podanym adresie e-mail.

Alarmy

Reguły alarmowe

Określaj typy alarmów (temperatura, wilgotność, stan baterii czujnika, komunikacja), priorytet alarmu (wysoki, niski), wartości progowej (górna, dolna), wymóg akceptacji alarmu (tak/nie).

Konfiguracja odbiorców

Nadawaj role i uprawnienia użytkownikom Twojego systemu monitorującego: Administrator, Manager, Analityk.

Powiadomienia SMS

Korzystaj z natychmiastowych powiadomień. System powiadomi Cię w przypadku występowania i zbliżania się krytycznych wartości, niskiego poziomu baterii i słabego sygnału czujników pomiarowych.

Powiadomienia e-mail

Natychmiastowe powiadomienia otrzymasz nie tylko przez SMS, ale również na wskazany w systemie adres e-mail.

Bezpieczeństwo danych pomiarowych

Rozwiązanie chmurowe

Dostęp do zarejestrowanych danych 24/7. Brak ograniczeń w ilości czujników pomiarowych i ich lokalizacji. Bezpieczeństwo przechowywania historycznych raportów pomiarowych przez hosting na serwerach AWS. Możliwość przeglądania i analizowania rejestrów nawet do 5 lat wstecz.

Szyfrowane połączenia

Szyfrowane połączenie pomiędzy czujnikami pomiarowymi wysyłającymi dane na serwer, a samym serwerem i przeglądarką użytkownika systemu ProTech

Logowanie 2 stopniowe

Dwustopniowa weryfikacja użytkownika podczas logowania do systemu monitorującego ProTech Cloud.

Backup danych

Backup danych systemu monitorującego ProTech Cloud obejmuje zapis danych na serwerze produkcyjnym oraz dostęp do serwera kopii zapasowej. Na życzenie backup danych jest zapisywany również na serwerze klienta (FTP), dodatkowo raporty pomiarowe są wysyłane na adres e-mail wskazany przez użytkownika systemu.

Zapytaj o pakiety

Masz pytania dotyczące systemu monitoringu temperatury i wilgotności ProTech Cloud? Skontaktuj się z nami!

Pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie dla Ciebie.

Adam Putowski

Adam Putowski

Kierownik Laboratorium

+48 660 751 251

[email protected]

Na skróty

Dowiedz się więcej

Jak działa system rejestracji temperatury i wilgotności ProTech Cloud?

Stały monitoring temperatury i wilgotności, dzięki systemowi rejestracji ProTech Cloud to wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie. Bezprzewodowe czujniki rejestracyjne przeprowadzają pomiary przez 365 dni w roku.

Dostęp do natychmiastowych powiadomień SMS i e-mail pozwala szybko zareagować na przekroczenie bezpiecznego progu wartości temperatury i wilgotności. Samodzielnie konfigurując, sposób działania systemu indywidualnie wskazujesz wspomniane progi bezpieczeństwa, monitorujesz parametry w kilku różnych lokalizacjach jednocześnie, zbierając dane pomiarowe z wielu czujników.

Profesjonalny system kontroli temperatury i wilgotności ProTech Cloud

Korzystaj z monitoringu, który skonfigurujesz zgodnie z Twoimi potrzebami. Szereg funkcjonalności pozwala na dopasowanie odpowiednich reguł alarmowych i ich priorytetów, warunków występowania alarmów oraz typów alertów. Nasz system rejestracji poziomu temperatury i wilgotności wyróżniają m.in.:

 • 3 poziomy zabezpieczeń dla zarejestrowanych danych pomiarowych (backup danych, szyfrowanie transferu danych, zapisy w chmurze)
 • definiowane progi i reguły alarmowe
 • natychmiastowe powiadomienia SMS i e-mail (np. o występowaniu i ustępowaniu alarmów)
 • przypisywanie ról i uprawnień dla użytkowników systemu (Administrator, Manager, Analityk)
 • funkcja akceptacji dla każdego alarmu
 • automatyczne raporty oraz raporty na żądanie
 • czytelna prezentacja danych pomiarowych
 • archiwizacja raportów pomiarowych (nawet do 5 lat wstecz)
 • definiowalna struktura lokalizacji
 • podgląd planów pomieszczeń i rozmieszczenia czujników pomiarowych
 • filtrowanie lokalizacji czujników

To tylko kilka przykładowych funkcji ProTech Cloud, które pomagają w przeprowadzaniu stałej kontroli temperatury i wilgotności. Nie bez przyczyny nasz system rejestrujący stał się dużym udogodnieniem w zarządzaniu jakością w wielu firmach z różnych branż.

Skontaktuj się z naszym doradcą i zapytaj, jak możesz dopasować system rejestracji ProTech Cloud pod potrzeby Twojego biznesu.

Raporty pomiarowe z systemu monitorującego ProTech Cloud

Korzystając z rozwiązania, którym jest ProTech Cloud zyskujesz dostęp do automatycznie generowanych raportów. Monitorowanie temperatury i wilgotności staje się dzięki nim dużo szybsze i łatwiejsze. W systemie znajdziesz możliwość generowania raportów na żądanie z wybranego okresu, kiedy tylko ich potrzebujesz.

Przejrzysta lista ze zbiorem wszystkich Twoich raportów pomiarowych w systemie, pozwala w dowolnym momencie sprawdzić ilość wykonanych pomiarów i występujących alarmów. Definiowalne zakresy raportowania obejmują wskazanie konkretnego czujnika pomiarowego z danej lokalizacji i czas wykonania pomiarów.

Raporty pomiarowe w ProTech Cloud są archiwizowane, dzięki czemu nie tracisz dostępu do historycznych danych. Umożliwiamy archiwizacje dokumentów do 5 lat wstecz.

Zdecydowaną zaletą naszych raportów jest ich czytelność. Graficznie przedstawione dane pomiarowe w postaci tabel i wykresów pozostają czytelne bez względu na obszerność raportu. Możesz pobrać raport w postaci pliku PFD, CSV i XLS.