Przeskocz do treści

Koszty dostawy

Klienci mogą dostarczać urządzenia pomiarowe do siedziby laboratoriów wzorcujących ProGrupa Technologie  w następujący sposób:

1. Osobiście przez klienta - odbiór lub dostarczenie urządzeń klienta bezpośrednio do Laboratorium ProGrupa Technologie Sp. z o.o. (ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo). Dostawa ma tutaj charakter bezpłatny.
2. Dostawa kurierem – klient ponosi standardowy koszt wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalany jest indywidualnie.

Klienci mogą odbierać urządzenia pomiarowe z siedziby laboratoriów wzorcujących ProGrupa Technologie w następujący sposób:

1. Osobiście bezpośrednio w Laboratorium ProGrupa Technologie Sp. z o.o. (ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo). Dostawa ma tutaj charakter bezpłatny.
2. Dostawa kurierem - Laboratorium ProGrupa Technologie Sp. z o.o. dostarcza wzorcowane urządzenie pomiarowe do właściciela za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, obciążając właściciela przyrządu pomiarowego następującymi kosztami dostawy:  

Waga paczki Forma płatnościKoszt 
Do 30 kgPrzedpłatazgodnie z ofertą
Do 30 kgPobraniezgodnie z ofertą 
Powyżej 30 kgPrzedpłata zgodnie z ofertą 
Powyżej 30 kgPobranie zgodnie z ofertą 

 

Termin i koszty dostawy mogą różni się w zależności od asortymentu.
Wszystkie szczegóły można uzyskać kontaktując się z biurem: telefonicznie - pod numerem +48 880 900 910 (w godzinach 9:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych),
e-mailowo : [email protected]

 

Zasady odbioru osobistego:

1. Po otrzymaniu informacji o przygotowaniu urządzania do odbioru, należy uda się do siedziby Laboratorium ProGrupa Technologie Sp. z o. o. (ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo).
2. Odbiory osobiste urządzeń klienta możliwe są w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00 (z pominięciem dni ustawowo wolnych).
3.Przed odbiorem sprzętu należy sprawdzić stan techniczny, wizualny i kompletność wyposażenia odbieranych produktów.
4. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony podpisaniem stosownego dokumentu RW (dokument wydania).

Zasady osobistego dostarczenia urządzeń do Laboratorium ProGRupa Technologie Sp. z o. o. :

1. Klienci mogą osobiście dostarczyć swoje urządzenia na adres ul. Stefana Batorego 49A/2, 62-081 Batorowo, bezpośrednio do Laboratorium ProGRupa Technologie Sp. z o. o.
2.Osobiste dostarczenie sprzętu do Laboratorium możliwe jest tylko w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00 (z pominięciem dni ustawowo wolnych).
3. Przy odbieraniu sprzętu od klienta, sprzęt zostanie sprawdzony przez Kierownika Laboratorium pod kątem oceny jego stanu technicznego, wizualnego i kompletności wyposażenia.
4. Przyjęcie urządzeń zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego dokumentu PW (dokument przyjęcia).

Zasady dostawy kurierem:

1. Dostawa urządzeń jest realizowana przez Laboratorium ProGrupa Technologie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Dostawa obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość oraz koszty wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.
2. Dostawa urządzeń do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Koszty dostawy urządzeń (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Standardowy termin dostawy urządzeń do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danej usługi lub w trakcie składania i przyjęcia do realizacji Zamówienia podano inny termin.
5. W przypadku urządzeń o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Po wygenerowaniu przez firmę kurierską DHL numeru listu przewozowego, klient otrzymuje dostęp do śledzenia swojej przesyłki.
7. Dostawa przesyłki o masie całkowitej (jednego opakowania) do 30 kg dostarczana jest „do drzwi”.
8. W dniu zaplanowanej dostawy, pod wskazanym adresem powinna znajdować się osoba uprawniona do odbioru przesyłki.
9. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru pod wskazanym adresem, kurier pozostawi awizo. Kurierzy nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego z klientem, podejmą dwie próby doręczenia.
10. W przypadku dwukrotnej nieobecności osoby upoważnionej do odbioru pod wskazanym adresem awizowaną paczkę można odebrać w najbliższym oddziale firmy kurierskiej.
11. W wypadku płatności przy odbiorze należy pamiętać, aby przygotować niezbędną kwotę, ponieważ nie jest możliwa zapłata kartą płatniczą.
12. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki kurierskiej w chwili jej odbioru. W przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Klient powinien sporządzić odpowiedni protokołu szkody z kurierem.