Przeskocz do treści

RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ProGrupa Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań, NIP: 7831842225, KRS: 0000919007 (dalej ProGrupa Technologie). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- upoważnieni pracownicy ProGrupa Technologie Sp. z o.o., jej kontrahenci oraz partnerzy biznesowi  technologiczni, logistyczni (w szczególności firmy kurierskie) lub organizacyjni, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej z ProGrupa Technologie Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń  wynikających z tej współpracy i zawartych umów.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje niezbędne dla  realizacji procesów handlowych, w szczególności dostarczania informacji o naszych usługach. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie i dostarczenie oferty handlowej, dokumentacji handlowej czy też realizację współpracy w ramach oferowanych przez ProGrupa Technologie Sp. z o.o. usług.  

8. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw  związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected] lub pisemnie na adres: ProGrupa Technologie Sp. z o.o., ul.Pamiątkowa 2/23, 61-512 Poznań.