Przeskocz do treści
Proces wzorcowania

Proces wzorcowania

Formularz wyceny Proces wzorcowania

Produkt

Wybierz interesujący Cie produkt lub usułgę, w polu wyboru określ ilość sztuk. W polu szczegóły podaj model urządzenia lub szczegółowe informacje.

Pliki

Dołącz pliki do swojego zapytania. Możesz załączyć pliki w formatach jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, oraz docx. Maksymalna waga pliku to 10MB.

Dane kontaktowe

Wypełnij Twoje dane kontaktowe. Pola oznaczone * są wymagane.

Masz dodatkowe pytania?

(+48) 888 800 910

Zadzwoń do nas

Progrupa technologie to
3Laboratoria24UsługiISO9001:2015
19
Lat
doświadczenia

Sprawdzone rozwiązania

Optymalizacja wydajności pomiarowych

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych w laboratoriach ProGrupa Technologie jest wykonywane metodą porównawczą. Pracujemy z użyciem nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej od wiodących producentów. Przeprowadzane procesy kalibracji opieramy na sprawdzonych wzorcach pomiarowych. Posiadają one ważne świadectwa akredytowanych laboratoriów, dzięki temu zachowujemy spójność pomiarową, która jest wyszczególniana na wystawianych przez nasze laboratoria świadectwach wzorcowania.

Progrupa technologie to

3 Laboratoria

24 Usługi

Proces wzorcowania

ETAP 1 PRZYJĘCIE SPRZĘTU

Po dostarczeniu urządzenia pomiarowego w dni robocze, w godzinach pracy odpowiedniego laboratorium (elektrycznego, temperatury i wilgotności lub ciśnienia) sprzęt zostaje wstępnie sprawdzony i oznaczony, a klient otrzymuje dokumentację z informacją o przyjęciu narzędzia pomiarowego do przeprowadzenia procesu wzorcowania.

ETAP 1 PRZYJĘCIE SPRZĘTU

ETAP 2 AKLIMATYZACJA URZĄDZENIA

Przyjęte urządzenie pomiarowe aklimatyzuje się w wybranym laboratorium. Temperatura przyrządu osiąga poziom temperatury panującej w miejscu jego przechowywania. W naszych laboratoriach stale przeprowadzamy monitoring środowiska w poszczególnych pomieszczeniach z uwzględnieniem pomiaru temperatury powietrza i ciśnienia.

ETAP 2 AKLIMATYZACJA URZĄDZENIA

ETAP 3 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU

Proces wzorcowania urządzenia pomiarowego polega na symulowaniu wartości wzorcowych ustawianych na kalibratorach oraz odczytaniu wartości zmierzonej na badanym mierniku. Otrzymany wynik jest analizowany pod względem wartości granicznych dla danej badanej funkcji oraz analizie błędów pomiarowych, a gdy spełnia specyfikację badanego obiektu specjalista wystawia świadectwo wzorcowania. Czas trwania procesu zależy od ilości funkcji pomiarowych danego urządzenia oraz jego typu. Standardowo może trwać od kilku godzin do 3 dni. Jeżeli klient potrzebuje skrócenia tego okresu w miarę możliwości personel laboratoryjny jest w stanie go skrócić.

ETAP 3 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU

ETAP 4 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Dokument ten powstaje na podstawie protokołu wzorcowania. Świadectwo wzorcowania zostaje przekazane wraz z urządzeniem pomiarowym klientowi. Po zakończeniu kalibracji przyrządu klient otrzymuje zestawienie błędów pomiarowych z uwzględnieniem niepewności pomiarowych badanego urządzenia pomiarowego.

Wystawione świadectwo wzorcowania urządzenia pomiarowego, może stracić swoją ważność na skutek uszkodzenia wzorcowanego przyrządzenia.

ETAP 4 ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Opinie naszych klientów

ProGrupa Technologie Sp. z o.o.

Na skróty

Dowiedz się więcej